Izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti 2020/2021

V 1. razredu  bomo izvajali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina, v 2. triadi pa neobvezne izbirne predmete, in sicer:

4. razred – nemščino in šport,

5. in 6. razred – nemščino in računalništvo

 

Dostopnost