Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2020/2021

4.r Izbirni predmeti 2020_21

5.r. Izbirni predmeti 2020_21

6.r Izbirni predmeti 2020_21

7.r Izbirni predmeti 2020_21

8.r Izbirni predmeti 2020_21

9.r Izbirni predmeti 2020_21

Izbirni predmeti 2019/2020

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z  javno veljavnim programom, so na predlog staršev oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Izbirni predmeti

7. razred 8. razred 9. razred
nemščina 1 nemščina 2 nemščina 3
turistična vzgoja poskusi v kemiji retorika
šport za sprostitev šport za zdravje izbrani šport – odbojka
računalništvo 1 –urejanje besedil računalništvo 2 – multimedija računalništvo 3 – računalniška omrežja
vzgoja za medije verstva in etika
sodobna priprava hrane španščina 2
robotika
španščina 1
filozofija za otroke – etična raziskovanja
risanje v geometriji in tehniki

 

Neobvezni izbirni predmeti

V 1. razredu  bomo izvajali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina, v 2. triadi pa neobvezne izbirne predmete, in sicer:

  • razred – nemščino in šport,
  • razred – nemščino in tehniko in
  • razred – nemščino in računalništvo.