PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana

Davčna številka: 34317627
Matična številka: 5084989
Št. TRR: 01261-6030665280

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

UČBENIŠKI SKLAD

Preden učbenike vrnete, jih UREDITE: odvijete – če je to mogoče, poradirate, poravnate »ušesa« ipd. Vse učbenike vrnete naenkrat V KOMPLETU.

Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali zanje v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti.

UČBENIKE ZA NOVO ŠOLSKO LETO BOSTE PREJELI V PRVEM TEDNU SEPTEMBRA.

Dostopnost