Šolski prevoz

ŠOLSKI PREVOZ

 

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza,

  • če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km;
  • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pod do šole, po ugotovitvah Sveta za preventivo v cestnem prometu, ni prometno varna;
  • in učenci s posebnimi potrebami ne glede na šolski okoliš.

 

 VOŽNJE V ŠOLO:

Kombi 1 –  smer Kozarje:

7.05          Vovko – Pleško – Žeje – Suhadolc  – Trinkova – šola

7.25         Trinkova – šola

7.35         Vovko – Pleško – Žeje

7.48          Suhadolc – Trinkova – šola

8.00          Trinkova – šola

 

Kombi 2 – smer Bakalce:

7.12          Grič pri mehaniku, Grič za asfaltno bazo

7.30          Mladinska ulica

7.45          Grič pri mehaniku

8.00          Celarčeva, Pasja šola (Pot za Brdom)

8.10          Celarčeva

 

 

VOŽNJE IZ ŠOLE:

Kombi 1 –  smer Kozarje:

12.45, 13.00, 13.15, 13.40, 14.00, 14.50 (3.- 9.razred), 15.20 (1. in 2.razred)

 

Kombi 2 – smer Bakalce:

12.50, 13.05, 14.00, 14.50, 15.10 (3.- 9.razred), 15.20 (1. in 2.razred)

 

 

Učenci, ki se zjutraj pripeljejo s šolskim prevozom, počakajo na začetek pouka v prostih

jutranjega varstva.

Učenci gredo na kombi oziroma avtobus prvi termin po končanem pouku. V času interesnih dejavnosti šolskega prevoza ni.

V primeru, da je kombi poln, se bo vrnil, zato ga učenci počakajo na postaji.

 

 

VOZNI RED ZAČNE VELJATI  V PONEDELJEK 9.9.2019                                                                                                      

Ravnateljica

Marjanca Vampelj