Razdelitev spričeval in obvestil

O B V E S T I L O Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole v 14. členu (razdelitev spričeval in obvestil) določa naslednje: (5)Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od...

NPZ 2022

Vse kar morate vedeti o NPZ si lahko preberete na spodnjem linku. NPZ-2022
Dostopnost