Skoči na glavno vsebino
Select Page

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti 2022/2023

7. razred

Predstavitve predmetov

Ansambelska igra (IP-ANI)

Ansambelska igra – predstavitev

Ansambelska igra – plakat

Filozofija za otroke – Kritično mišljenje (IP-FIK)

Kritično mišljenje

Gledališki klub (IP-GKL)

Gledališki klub

Likovno snovanje I (IP-LS1)

LIKOVNO SNOVANJE

Nemščina 1 (IP-NI1)

Obvezni IP Nemščina – predstavitev

Organizmi v naravi in umetnem okolju (IP-ONA)

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Rastline in človek (IP-RČL)

Rastline in človek

Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)

RGT-predstavite

Sodobna priprava hrane (IP-SPH)

Izbirni predmet Sodobna priprava hrane

Šport za sprostitev (IP-ŠSP)

ŠPORT ZA SPROSTITEV

https://video.arnes.si/watch/fcd1dzjtphb8

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IP-VNN)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Verstva in etika 1 (IP-VE1)

Verstva in etika

Vzgoja za medije – tisk (IP-TIS)

predstavitev TIS

 

8. razred

Predstavitve predmetov

Ansambelska igra (IP-ANI)

Ansambelska igra – predstavitev

Ansambelska igra – plakat

Etnologija (IP-KDN)

Etnologija

Filozofija za otroke – Kritično mišljenje (IP-FIK)

Kritično mišljenje

Gledališki klub (IP-GKL)

Gledališki klub

Likovno snovanje II (IP-LS2)

LIKOVNO SNOVANJE

Nemščina 2 (IP-NI2)

Obvezni IP Nemščina – predstavitev

Organizmi v naravi in umetnem okolju (IP-ONA)

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Poskusi v kemiji (IP-POK)

Poskusi v kemiji

Rastline in človek (IP-RČL)

Rastline in človek

Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)

RGT-predstavite

Šport za zdravje (IP-ŠZZ)

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

https://video.arnes.si/watch/03ddv0kn1dmn

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IP-VNN)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Verstva in etika 1 (IP-VE1)

Verstva in etika

 

9. razred

Predstavitve predmetov

Etnologija (IP-KDN)

Etnologija

Filozofija za otroke – Kritično mišljenje (IP-FIK)

Kritično mišljenje

Glasbeni projekt (IP-GLP)

Glasbeni projekt – predstavitev

Glasbeni projekt – plakat

Gledališki klub (IP-GKL)

Gledališki klub

Izbrani šport – nogomet (IP-IŠPn)

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

https://video.arnes.si/watch/38rw37z20sn6

Izbrani šport – odbojka (IP-IŠPo)

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

https://video.arnes.si/watch/srt074nr99jw

Likovno snovanje III (IP-LS3)

LIKOVNO SNOVANJE

Načini prehranjevanja (IP-NPH)

Načini prehranjevanja

Nemščina 3 (IP-NI3)

Obvezni IP Nemščina – predstavitev

Organizmi v naravi in umetnem okolju (IP-ONA)

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Rastline in človek (IP-RČL)

Rastline in človek

Retorika (IP-RET)

predstavitev RETORIKA

Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT)

RGT-predstavite

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IP-VNN)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Verstva in etika 1 (IP-VE1)

Verstva in etika

 

Neobvezni izbirni predmeti 2022/2023

V 1. razredu  bomo izvajali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina.

V 2. triadi pa neobvezne izbirne predmete:

4. razred

Nemščina (NIP-N2N)

Neobvezni IP Nemščina – predstavitev

Šport (NIP-NŠP)

Neobvezni IP Predstavitev NIP

https://video.arnes.si/watch/262f9nztyznf

 

5. razred

Nemščina (NIP-N2N)

Neobvezni IP Nemščina – predstavitev

Tehnika (NIP-NTE)

Neobvezni Izbirni predmet Tehnika

 

 

6. razred

Nemščina (NIP-N2N)

Neobvezni IP Nemščina – predstavitev

Umetnost (NIP-NUM)

Neobvezni IP Umetnost – predstavitev

Šport (NIP-NŠP)

Neobvezni IP Predstavitev NIP

https://video.arnes.si/watch/262f9nztyznf

 

Dostopnost