Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti 2021/2022

7. razred Predstavitve predmetov
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP-FIE) Filozofija za otroke predstavitev
Likovno snovanje I (IP-LS1) LIKOVNO SNOVANJE
Nemščina 1 (IP-NI1) Obvezni IP Nemščina – predstavitev
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT) RGT-predstavite
Sodobna priprava hrane (IP-SPH) Izbirni predmet Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev (IP-ŠSP)

ŠPORT ZA SPROSTITEV

https://video.arnes.si/watch/fcd1dzjtphb8

Verstva in etika 1 (IP-VE1) VERSTVO IN ETIKA predstavitev
Vzgoja za medije – tisk (IP-TIS) predstavitev TIS

 

8. razred Predstavitve predmetov
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP-FIE) Filozofija za otroke predstavitev
Likovno snovanje II (IP-LS2) LIKOVNO SNOVANJE
Nemščina 2 (IP-NI2) Obvezni IP Nemščina – predstavitev
Poskusi v kemiji (IP-POK) Poskusi v kemiji
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT) RGT-predstavite
Šport za zdravje (IP-ŠZZ)

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

https://video.arnes.si/watch/03ddv0kn1dmn

Verstva in etika 1 (IP-VE1) VERSTVO IN ETIKA predstavitev
Verstva in etika 2 (IP-VE2)

 

 

9. razred Predstavitve predmetov
Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP-FIE) Filozofija za otroke predstavitev
Izbrani šport – nogomet (IP-IŠPn)

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

https://video.arnes.si/watch/38rw37z20sn6

Izbrani šport – odbojka (IP-IŠPo)

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

https://video.arnes.si/watch/srt074nr99jw

Likovno snovanje III (IP-LS3) LIKOVNO SNOVANJE
Nemščina 3 (IP-NI3) Obvezni IP Nemščina – predstavitev
Retorika (IP-RET) predstavitev RETORIKA
Risanje v geometriji in tehniki (IP-RGT) RGT-predstavite
Verstva in etika 1 (IP-VE1) VERSTVO IN ETIKA predstavitev
Verstva in etika 2 (IP-VE2)

 

Neobvezni izbirni predmeti 2021/2022

V 1. razredu  bomo izvajali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik – angleščina.

V 2. triadi pa neobvezne izbirne predmete:

4. razred
Nemščina Neobvezni IP Nemščina – predstavitev
Šport

Predstavitev NIP 2021-22

https://video.arnes.si/watch/262f9nztyznf

 

5. razred
Nemščina Neobvezni IP Nemščina – predstavitev
Tehnika Neobvezni Izbirni predmet Tehnika

 

6. razred
Nemščina Neobvezni IP Nemščina – predstavitev
Šport

Predstavitev NIP 2021-22

https://video.arnes.si/watch/262f9nztyznf

 

Dostopnost