Spoštovani,

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Mestni občini Ljubljana smo v sodelovanju s štirimi ljubljanskimi vrtci oblikovali program in povabilo staršem za vpis v krajše programe vrtca za otroke, ki jeseni vstopajo v prvi razred in še ne obiskujejo vrtca. Zanje bomo organizirali krajše programe, ki jih bodo vrtci izvajali nekaj ur dnevno in so za vse starše povsem brezplačni (tudi za tujce).  Naša želja je, da bi pred vstopom v šolo prav vsak otrok obiskoval vrtec vsaj v manjšem obsegu, saj na ta način poskrbimo za lažje všolanje. Otrok bo uspešneje navezoval prve stike s sošolci, osvojil novo okolje in imel večje možnosti za učne uspehe. Vrtci v Ljubljani izvajajo izjemno kakovosten program, imajo izkušene in visoko izobražene vzgojitelje in druge strokovne delavce, vsakemu otroku in družini  pa se skrbno posvetijo.

 Krajši program  je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2021 vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. Starši lahko v ta program vpišejo tudi mlajše bratce in sestrice, ki so že dopolnili štiri leta, saj za mlajše program ni primeren. Pogoj za vpis je, da otroci še ne obiskujejo drugih programov v vrtcu.

 Vpis bo potekal v četrtek in petek, 15. in 16. aprila 2021, med 8.00 in 15.00 uro. Starši pošljejo vlogo za vpis otroka v krajši program na elektronski naslov vrtca ali se najavijo na oseben obisk  v vrtcu, lahko pokličejo tudi po telefonu na kontaktno številko, vsi podatki za posamezni vrtec so navedeni v dopisu.

V nadaljevanju opredeljujemo priporočeni vrtec glede na osnovno šolo. Pri vsakem od štirih vrtcev, ki razpisujejo krajši program, smo navedli osnovne šole, ki so sporočile podatke o otrocih, za katere že vedo, da niso vključeni v vrtec.  Staršem priporočamo, da otroka vpišejo v vrtec, ki jim je najbližje glede na lokacijo njihovega prebivališča in izbrane osnovne šole, v katero so vpisali svojega otroka, ni pa to obvezno. Če družini v najbližjem vrtcu razpisani čas in kraj izvajanja krajšega programa ne bo ustrezal, lahko vpisnico pošljejo v enega od ostalih treh vrtcev, ki razpisujejo krajši program. Pogoj za oblikovanje oddelka je vključitev vsaj osmih otrok.  V primeru, da posamezni vrtec ne bo tega dosegel, se bo s starši dogovoril za prepis otroka v drugi vrtec. Vsi kontaktni podatki posameznega vrtca so navedeni v priloženem dopisu za starše.

  1. Vrtec Galjevica: OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Livada, OŠ Prule, OŠ Kolezija, možno tudi za vse druge OŠ v Ljubljani
  2. Vrtec Hansa Christiana Andersena: OŠ Valentina Vodnika, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Koseze, OŠ Dravlje, OŠ F. Rozmana – Staneta, OŠ Miška Kranjca, OŠ Šentvid, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Majde Vrhovnik, možno tudi za vse druge OŠ v Ljubljani
  3. Vrtec Jelka: OŠ Maksa Pečarja, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Danile Kumar, OŠ Franceta Bevka, OŠ Vita Kraigherja, OŠ Bežigrad, OŠ Mirana Jarca, OŠ Savsko naselje, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Ledina, OŠ Vodmat, možno tudi za vse druge OŠ v Ljubljani
  4. Vrtec Otona Župančiča: OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Nove Jarše, OŠ Poljane, OŠ Vide Pregarc, OŠ Zadobrova, OŠ Sostro, OŠ Nove Fužine, OŠ Polje, OŠ Kašelj, OŠ Zalog, možno tudi za vse druge OŠ v Ljubljani.

Vljudno vas prosimo, da obvestilo za starše in vlogo za vpis otroka v krajši program objavite na svojih spletnih straneh in oglasnih deskah, da bi lahko dosegli čim več staršev.

Vse dodatne informacije lahko dobite v navedenih vrtcih.

Z lepimi pozdravi,

Marija Fabčič

Sekretarka – vodja oddelka

Mestna uprava

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana

T: 01 306 4010, www.ljubljana.si

POVABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM V VRTEC V LJUBLJANI 9 4 2021

VLOGA ZA VPIS OTROKA V KRAJŠI PROGRAM VRTCA

Dostopnost