Govorilne ure

Staršem smo strokovni delavci dosegljivi preko elektronske pošte, med dopoldanskimi govorilnimi urami pa tudi na telefon v zbornici.
Popoldanske govorilne ure potekajo preko elektronske pošte, posebne primere pa bomo reševali individualno.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

UČITELJ ČAS GOVORILNIH UR
AŽMAN Melita mailto: melita.azman@os-vrhovci.si. Sreda, 11.55 -12.40
BABŠEK Miha  mailto: miha.babsek@os-vrhovci.si Četrtek, 10.45 – 11.30
BOKAL Katja  mailto: Sreda, 9.10 – 9.55
BILIĆ Marina mailto: marina.bilic@os-vrhovci.si Četrtek, 11.55-12.40
BOHINC Tanja mailto: tanja.bohinc@os-vrhovci.si  Petek, 9.10 – 9.55
COLNAR Urška mailto:  urska.colnar@os-vrhovci.si Četrtek, 11.05 – 11.50
CVEK BIJELIČ Nina mailto: nina.cvek-bijelic@os-vrhovci.si Torek, 9.55 – 10. 40
DUŽIČ Renata mailo: renata.duzic@os-vrhovci.si Torek, 10.15 – 11.00
ERJAVEC Urška mailto: urska.erjavec@os-vrhovci.si Četrtek, 11.55 – 12.40
FRASS Bernarda mailto: bernarda.frass@os-vrhovci.si Ponedeljek, 10.15 – 11.00

FÜRST Nina

RISTOVA FIRER Marina

mailto: nina.furst@os-vrhovci.si Sreda, 11.55 – 12.40
GLAVIĆ Petra mailto: petra.glavic@os-vrhovci.si Torek, 8.50 – 9.35
GOLEC Nataša  mailto: natasa.golec@os-vrhovci.si Torek, 10.45 – 11.30
GOLIAS HARLE Tina mailto: tina.golias-harle@os-vrhovci.si Sreda, 11.55 – 12.40
HLEBEC ŠTRUC Vesna Sreda, 11.55 – 12.40
HORVAT Vili mailto: vili.horvat@os-vrhovci.si Petek, 8.20 – 9.05
JAGLIČIĆ Nataša mailto: natasa.jaglicic@os-vrhovci.si Torek, 11.55 – 12.40
JANČAR Urška mailto: urska.jancar@os-vrhovci.si Torek, 9.55 – 10.40
JAPELJ Anja mailto: anja.japelj@os-vrhovci.si Torek, 10.15 – 11.00
JAZBINŠEK Sanja mailto: sanja.jazbinsek@os-vrhovci.si Sreda, 11.05 – 11.50
KOŠTIĆ Mirela mailto: mirela.kostic@os-vrhovci.si Četrtek, 12.45-13.30
KOZINA Andreja  mailto:  andreja.kozina@os-vrhovci.si Torek, 11.05 – 11.50
KRIŽ Amadeja mailto: amadeja.kriz@os-vrhovci.si Četrtek, 8.00 – 8.45
KUHAR Alenka mailto: alenka.kuhar@os-vrhovci.si Ponedeljek, 11.55 – 12.40
LAZNIK Maja mailto: Torek, 12.10 – 12.55
LENARŠIČ Mateja mailto: mateja.lenarsic@os-vrhovci.si Sreda, 11.55 – 12.40
LIPOVEC Bojan mailto: bojan.lipovec@os-vrhovci.si Ponedeljek, 9.10 – 9.55
LIPOVŠEK ŽELJKO Tina mailto: tina.lipovsek@os-vrhovci.si Sreda, 11.55 – 12.40
LORGER HRIBERŠEK Lucija mailto: lucija.lorger-hribersek@os-vrhovci.si Torek, 8.20 – 9.05
MAGAJNA Metka mailto: metka.magajna@os-vrhovci.si Četrtek, 9.55 – 10.40
MARTINJAK Andreja mailto: andreja.martinjak@os-vrhovci.si Ponedeljek, 11.05 – 11.50
MUCIĆ Vesna mailto: vesna.mucic@os-vrhovci.si Torek, 9.10 – 9.55
NIKOLIČ Gordana  mailto: gordana.nikolic@os-vrhovci.si Petek, 10.15 – 11.00
OKORN Jana mailto: jana.okorn@os-vrhovci.si Torek, 12.45 – 13.30
OKORN Jožica  mailto: jozica.okorn@os-vrhovci.si Petek, 11.55 – 12.40

ORAŽEM ĆOSIĆ Tanja

KREISSLER Renata

mailto: tanja.orazem-cosic@os-vrhovci.si

mailto: renata.kreissler@os-vrhovci.si

Ponedeljek, 11.55 – 12.40
OŠLAK Pavlina mailto: pavlina.oslak@os-vrhovci.si Četrtek, 10.45 – 11.30
PUST Nuša mailto: nusa.pust@os-vrhovci.si Ponedeljek, 9.10 – 9.55
PUST Tadeja mailto:  tadeja.pust@os-vrhovci.si Torek, 10.15 – 11.00
RANČIGAJ Andreja mailto: andreja.rancigaj@os-vrhovci.si Torek, 11.05 – 11.50
REMŠAK Kim mailto: kim.remsak@os-vrhovci.si Petek, 11.55 – 12.40
RIHTAR Martin mailto: martin.rihtar@os-vrhovci.si Sreda, 10.15 – 11.00
ROGELJ Barbara mailto: barbara.rogelj@os-vrhovci.si Ponedeljek, 11.55 – 12.40
SAJOVIC Nastja mailto: nastja.sajovic@os-vrhovci.si Ponedeljek, 12.10 – 12.55
SKOPEC Darja mailto: darja.skopec@os-vrhovci.si Petek, 10.15 – 11.00
SLIVNIK ŠTRUMBL Milana  mailto: milana.slivnik-strumbl@os-vrhovci.si

Torek, 11.05 – 11.50 (prehrana)

Petek, 11.05 – 11.50

STARMAN Irma  mailto: irma.starman@os-vrhovci.si Četrtek, 8.50 – 9.35
STRUŽNIK Alenka  mailto: alenka.struznik@os-vrhovci.si
SUHADOLC Jana  mailto: jana.suhadolc@os-vrhovci.si Petek, 11.55 – 12.40
ŠEŠEK Konstanca mailto: konstanca.sesek@os-vrhovci.si Četrtek, 9.10 – 9.55

ŠORLI Jerneja

ŠIVIC Anja

 mailto: jerneja.sorli@os-vrhovci.si

mailto: anja.sivic@os-vrhovci.si

Sreda, 11.55 – 12.40

ŠPEHAR Vesna

SELAN Tatjana

 mailto: vesna.spehar@os-vrhovci.si

mailto: tatjana.selan@os-vrhovci.si

Torek, 11.55 – 12.40
ŠUŠTAR Anja mailto: anja.sustar@os-vrhovci.si Petek, 11.05 – 11.50
TANKO Marjeta  mailto: marjeta.tanko@os-vrhovci.si Sreda, 11.05 – 11.50
TIHI Andrej mailto: andrej.tihi@os-vrhovci.si Petek, 8. 20 – 9.05
TURNŠEK Tihana mailto: tihana.turnsek@os-vrhovci.si Sreda, 8.20 – 9.05
VITRIH Vesna mailto: vesna.vitrih@os-vrhovci.si Četrtek, 11.55 – 12.40
ZALAR Ana mailto: ana.zalar@os-vrhovci.si Četrtek, 10.15 – 11.00
ŽUPEC DEČMAN Tanja mailto: tanja.zupec-decman@os-vrhovci.si Četrtek, 8.20 – 9.05

 

Dostopnost