Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Svet staršev

Svet staršev osnovne šole je organ osnovne šole za uresničevanje interesa udeležencev vzgoje in izobraževanja, njihovih staršev in/ali skrbnikov v javnih šolah.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v tekočem šolskem letu in najkasneje do 30. septembra. Predstavnik Sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude, pripombe in vprašanja z roditeljskih sestankov. Sej se udeležuje po en predstavnik oddelka. Mandat predstavnika staršev oddelka traja eno šolsko leto z možnostjo podaljšanja ob soglasju večine staršev v oddelku.
 

Šolsko leto 2022/2023

 

ZAPISNIKprenos
Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev12. 05. 2023
Zapisnik 1. seje sveta staršev28. 09. 2022

 

 

Dostopnost