Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Svet šole

Svet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

 

Mandat 2020 – 2024

 

ZAPISNIKI sej Sveta šoleprenos
Zapisnik 8. seje SŠ30. 06. 2023
Zapisnik 8. dopisne seje SŠ30. 03. 2023
Zapisnik 7. seje SŠ27. 02. 2023
Zapisnik 7. dopisne seje SŠ15. 02. 2023
Zapisnik 6. seje SŠ27. 10. 2022
Zapisnik 5. seje SŠ29. 06. 2022
Zapisnik 4. seje SŠ28. 02. 2022
Zapisnik 6. dopisne seje SŠ07. 02. 2022
Zapisnik 5. dopisne seje SŠ10. 01. 2022
Zapisnik 4. dopisne seje SŠ17. 12. 2021
Zapisnik 3. dopisne seje SŠ05. 10. 2021
Zapisnik 3. seje SŠ30. 09. 2021
Zapisnik 2. dopisne seje SŠ28. 06. 2021
Zapisnik 2. seje SŠ25. 02. 2021
Zapisnik 1. dopisne seje SŠ21. 12. 2020
Zapisnik 1. seje SŠ12. 11. 2020

 

 

Dostopnost